L’Objectiu fundacional d’AND.IMMO és d’orientar i assessorar als nostres clients de manera idònia a les seves demandes de manera 100% personalitzada i acompanyant-los des de la primera sol·licitud d’informació fins a l’entrega de claus.

Estar al corrent de totes les variacions del mercat per tal d’establir un pla de difusió i així poder garantir un servei de consultoria per a nous residents o inversors de manera fidel i transparent.

Tenint una cartera de producte actualitzada, acurada, accessible i traduïda a quatre idiomes per tal de maximitzar la seva difusió i abast d’una manera única tant a la nostra web com a portals immobiliaris i xarxes socials.

La Missió d’AND.IMMO es seguir treballant per poder satisfer les necessitats dels nostres clients i poder assessorar-los durant i després de cada operació. Aportar producte de qualitat amb un equip humà i professional.

Quant a la Visió d’AND.IMMO és poder assolir tots els objectius i mitjançant la millora continua i la implicació de tot l’equip per arribar a consolidar-nos com una immobiliària de referència al Principat.

Tenint en compte l’aplicació de la norma de qualitat ISO9001:2015, el director i tot l’equip d’AND.IMMO, es comprometen a acomplir i implantar el Sistema de Gestió de Qualitat. Analitzant el context de l’organització i com actuació preventiva, identifiquem i avaluem els possibles riscos i oportunitats per tal d’oferir un millor servei.

La direcció d’AND.IMMO ha definit la següent política de qualitat:

  • Ser una empresa líder nacional i establir-nos al mercat internacional.
  • Adaptar-nos als canvis legislatius i normatius per poder oferir un servei òptim.
  • Oferir producte nou de qualitat adaptat al mercat actual per tal de satisfer permanentment les necessitats i expectatives dels clients reals i potencials.
  • Optimitzar els processos i mantenir un alt grau de competitivitat i compromís envers als nostres clients.
  • Ser reconeguts per la qualitat humana, empàtica i professional al nostre país.

Aquesta política de qualitat ha de proporcionar un marc de referència per establir i revisar els nostres objectius anualment i així poder millorar i progressar.