Gestió patrimonial

Obtenir la màxima rendibilitat del seu patrimoni a través d’una gestió planificada i professional. Aquest és, sens dubte, el nostre principal objectiu quan un client, sigui empresa o particular, decideix fer ús dels serveis de gestió patrimonial que posem a la seva disposició des d’And.immo.

 

A And.immo, com a immobiliària a andorra professional i rigorosa que concentra la seva activitat a Andorra, tenim molt present que, tant les empreses, que compten en els seus balanços amb patrimonis immobiliaris que volen gestionar eficientment, com els clients particulars, amb diferents immobles en propietat, tenen en el seu patrimoni immobiliari un actiu amb un alt valor d’inversió i d’estalvi. Un valor que, en els casos dels clients particulars, adquireix, a més, una altra dimensió, ja que sovint el patrimoni immobiliari en propietat és d’origen familiar i es transmet de generació en generació.

L’assessorem en la gestió del seu patrimoni

Un cop definides les preferències de cada client i conegudes les característiques de tots i cadascun dels immobles que constitueixen el seu patrimoni, l’equip d’especialistes immobiliaris d’And.immo, constituït per professionals qualificats, garantia d’un servei de consultoria immobiliària i de gestió patrimonial solvent i eficaç, l’assessoren amb un tracte 100% personalitzat, per poder aumentar el valor del seu patrimoni, tot maximitzant-ne la rendibilitat.

Així, tant si es tracta d’un client particular com d’una empresa, gràcies al servei de gestió patrimonial que posem a la seva disposició des d’And.immo i sempre en funció de les seves preferències i de les característiques del seu patrimoni, pot visualitzar els compradors o arrendataris potencials als quals dirigir-se

Cerquem les millors vies de comercialització

El servei de gestió patrimonial que oferim des d’And.immo inclou i incideix, a més, en altres aspectes indispensables per garantir la màxima eficiència durant tot el procés de gestió. Així, durant la fase de posada en valor dels béns patrimonials en qüestió, els nostres agents immobiliaris li ofereixen un studi de l’estat de comercialització, fixant el valor de l’immoble i treballant amb eines de primer nivell que permeten, entre altres accions, arribar al màxim de clients potencials que puguin estar interessats en el patrimoni gestionat.

Posteriorment, un cop definit el seu valor, el departament comercial avalua les característiques del patrimoni i en funció d’aquestes estableix el pla de difusió mitjançant els canals i plataformes més adequades en cada cas.